9.49 ct Russian demantoid from the Korkodin mine
Category:

Demantoid: Đá quý hiếm Green Garnet

Demantoid là loại đá quý rực rỡ nhất trong họ đá quý Garnet. Demantoid có màu xanh lục sánh ngang với Emerald và độ chiếu sáng (lửa) vượt xa Diamond. Trước đây loại đá quý này chỉ dành riêng cho các nhà sưu tập và giới quý tộc Nga.

Posted On :