Tajikistan Spinel
Category:

Tajikistan Spinel từ mỏ đá quý Kuh-i-Lal lịch sử

Spinel được khai thác tại mỏ nổi tiếng ở Kuh-i-Lal, nằm trên dãy núi Pamir ở miền nam Tajikistan, gần với biên giới Afghanistan.

Mỏ Kuh-i-Lal là một trong những mỏ lâu đời nhất trên thế giới và là nguồn cung cấp đá quý Spinel lớn trên Thế giới trong nhiều thế kỷ.

Những viên đá quý nổi tiếng trong lịch sử “Balas Ruby” hay “Timur Ruby” và “Black Prince Ruby” thực ra là Tajikistan Spinel.

Posted On :