Brazil Paraiba Tourmalines
Category:

Paraíba Tourmaline nổi tiếng của Brazil

Paraíba Tourmaline chứa Đồng (Cu) nổi tiếng của Brazil với đới màu sống động Vivid Blue, Green, và Purple-to-Violet được giới đá quý thế giới mê mẩn, săn lùng. Tên thương mại của loại đá quý này được đặt theo địa phương tìm thấy đầu tiên tại Paraíba, Brazil vào năm 1982.

Vào đầu thế kỷ XXI, Paraíba Tourmalines có màu sắc tương tự đã được phát hiện ở Nigeria và Mozambique.

Posted On :