Brazilian Watermelon Tourmaline
Category:

Brazilian Tourmaline

Brazil là một quốc gia rộng lớn và đa dạng về văn hóa với vô số tài nguyên đá quý và khoáng sản. Các mỏ beryl, tourmaline, topaz, chrysoberyl, quartz và diamond của Brazil nổi tiếng trong giới đá quý Toàn cầu.

Mỏ Tourmaline Brazil cung cấp nhiều màu sắc Red and Pink, Green, Blue, and Bicolor Tourmalines.

Posted On :
Brazil Paraiba Tourmalines
Category:

Paraíba Tourmaline nổi tiếng của Brazil

Paraíba Tourmaline chứa Đồng (Cu) nổi tiếng của Brazil với đới màu sống động Vivid Blue, Green, và Purple-to-Violet được giới đá quý thế giới mê mẩn, săn lùng. Tên thương mại của loại đá quý này được đặt theo địa phương tìm thấy đầu tiên tại Paraíba, Brazil vào năm 1982.

Vào đầu thế kỷ XXI, Paraíba Tourmalines có màu sắc tương tự đã được phát hiện ở Nigeria và Mozambique.

Posted On :