Precious Topaz
Category:

Topaz

Topaz là loại đá quý có dải màu đặc biệt rộng: Blue, Green, Yellow, Orange, Red, Pink & Purple. Colorless Topaz rất phong phú và thường được xử lý để thành màu xanh lam. Topaz cũng có tính đa sắc, nghĩa là viên đá quý có thể hiển thị các màu khác nhau theo các hướng tinh thể khác nhau.

Posted On :