polished emerald
Category:

Natural Emerald

Natural Emerald với màu xanh lục tuyệt đẹp, là một trong bốn viên ngọc quý mà Thiên Chúa ban cho vua Salomon mang lại quyền thế đối với tất cả tạo vật; báu vật được săn lùng bởi các Hoàng gia Châu Á, Châu Âu và giới quý tộc.

Posted On :