A Replica of the “Welcome Nugget” in the Mineral Hall

Victorian gold rush: Cơn sốt Vàng ở Úc

Victorian gold rush của nước Úc diễn ra tại Ballarat vào năm 1851. Việc phát hiện ra vàng là sự kiện quan trọng nhất trong quá trình phát triển của bang Victoria, Australia.

Từ năm 1850 đến năm 1900, Ballarat là nguồn cung cấp vàng nhiều nhất trên thế giới.

Ngày nay, du khách có thể trải nghiệm khung cảnh săn tìm vàng tại Khu du lịch Ballarat Sovereign Hill.

Posted On :