1404carat Blue Star Sapphire
Category:

Ceylon Sapphire là nguồn đá quý lâu đời nhất Trái đất

Với hơn 2000 năm, Sri Lanka là nguồn cung Sapphire lâu đời nhất Trái đất. Ceylon Sapphire nổi tiếng với nhiều màu sắc, chất lượng đẹp và kích thước lớn lên đến hơn 500 carat.

Những viên đá quý hiếm của Sri Lanka nằm trong bộ sưu tập của các viện bảo tàng và bộ sưu tập trang sức của các Hoàng Gia và một số Tỷ phú trên Thế giới. 

Cùng với mỏ Mogok, Sri Lanka là nguồn khai thác những viên Star Sapphire chất lượng cao duy nhất.

Posted On :
24.59ct Sri Lankan Pink Sapphire
Category:

Sri Lanka: Đảo Đá quý Ceylon

Sự giàu có về đá quý của Sri Lanka đã trở thành huyền thoại hàng Thế kỷ. Vô số loại đá quý ẩn dấu trên hòn đảo châu báu Ceylon như: Blue Sapphire, Yellow Sapphire, Pink Sapphire, Ruby, Cat’s-eye Chrysoberyl, Spinel, Garnet, Beryl, Tourmaline, Topaz, Zircon, Moonstone, Quartz và nhiều loại đá quý khác. 

Posted On :