South African Diamonds
Category:

South Africa Diamond

South Africa Diamond đã khai sinh ra ngành công nghiệp kim cương hiện đại. Việc phát hiện ra kim cương vào năm 1867 ở Cape Colony, Nam Phi, đã thay đổi hoàn toàn không chỉ nguồn cung kim cương trên thế giới, mà còn cả phương pháp tìm kiếm và khai thác mỏ kim cương. 
Trong vòng một thập kỷ sau khi kim cương được tìm thấy ở Nam Phi, sản lượng kim cương của thế giới đã tăng gấp 10 lần. 
Ngày nay Nam Phi vẫn duy trì vị thế là một nhà sản xuất kim cương lớn.

Posted On :