Faceted Pearls
Category:

Faceted Pearl: Ngọc trai mài giác tuyệt đẹp

Năm 1910, một nhà báo người Pháp đã phỏng vấn Karl Fabergé, trong số các câu hỏi ông: “Cái gì, theo ý kiến của ngài, sẽ là đồ trang sức phổ biến một trăm năm kể từ bây giờ?” Câu trả lời của Fabergé: “ngọc trai mài giác”. Tất nhiên, tất cả mọi người nghĩ rằng ông đã nói đùa

Posted On :