Category:

WGC: Tổng quan thị trường vàng thế giới năm 2017

Năm 2017 cũng đánh dấu kỷ niệm 30 năm thành lập của Hội đồng Vàng Thế giới. Trong những năm qua, đã có rất nhiều mốc quan trọng, đáng chú ý nhất là sự thay đổi nhu cầu vàng từ Tây sang Đông, được tạo điều kiện bởi những thay đổi chính sách và bãi bỏ quy định ở Trung Quốc và Ấn Độ.

Posted On :
Category:

Nhu cầu vàng trong quý 2/2017 giảm, nhưng nhu cầu trang sức tăng

Những điều thú vị đang diễn ra ở Việt Nam. Quý 2 năm 2017 tương đương so với cùng kỳ năm trước, với mức mua vào vừa phải là 8.9 tấn. Bất động sản và chứng khoán tỏ ra thú vị hơn cho nhiều nhà đầu tư. Nhu cầu đồ trang sức ở Việt Nam đã đạt 3,9 tấn trong quý 2, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.

Posted On :

World Gold Council là tổ chức dẫn dắt ngành công nghiệp vàng trên thế giới

World Gold Council (WGC) – Hội đồng vàng thế giới là tổ chức phát triển thị trường cho ngành công nghiệp vàng. Mục đích của Hội đồng vàng thế giới là để kích thích và duy trì nhu cầu vàng, dẫn dắt ngành công nghiệp vàng và là tổ chức toàn cầu về thị trường vàng.

Posted On :