World Gold Council là tổ chức dẫn dắt ngành công nghiệp vàng trên thế giới

World Gold Council (WGC) – Hội đồng vàng thế giới là tổ chức phát triển thị trường cho ngành công nghiệp vàng. Mục đích của Hội đồng vàng thế giới là để kích thích và duy trì nhu cầu vàng, dẫn dắt ngành công nghiệp vàng và là tổ chức toàn cầu về thị trường vàng.

Posted On :
Category:

Hàm lượng vàng trang sức

Tuổi vàng, hàm lượng vàng là gì? Tìm hiểu quy ước quốc tế về hàm lượng vàng tinh khiết, màu sắc vàng trang sức, dấu đóng trên trang sức vàng, bạc, palladium, platinum và cách quy đổi trọng lượng vàng từ ounce, gram ra lượng, chỉ, phân, ly, zem

Posted On :